Oferta

Kremacja

Od wielu lat współ‚pracujemy z krematorium AURORA w Dą…browie Górniczej. Wspaniały nowoczesny obiekt posiada dwa najnowocześniejsze piece z systemem skanerów eliminują…cych możliwość‡ pomył‚ki w czasie kremacji, pię™kną… Kaplice oraz pokoje ostatniego pożegnania byście Państwo do koń„ca mogli towarzyszyć swoim bliskim.