Formalności

Nasza firma dopełni za Pań„stwa wszelkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W tym celu należy dostarczyć do jednego z naszych punktów przyjęć wymienione poniżej dokumenty:

  • kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • dowód osobisty współ‚małżonka,
  • legitymację emeryta/rencisty (jeżeli dotyczy).

Osoba zlecająca usługę powinna posiadać przy sobie dowód osobisty

Rozliczenie kosztów pogrzebu dostosowujemy do Państwa możliwości finansowych, oferujemy Państwu możliwość kredytowania pogrzebu w ramach zasiłku ZUS i innych.

Obecnie zasiłek pogrzebowy przyznawany na pokrycie kosztów pogrzebu wynosi 4.000zł.